Cenník 

(platný od 1.1.2018)

 
                                                                                                       
- Klasická masáž (chrbát)                                                             30min                  12 €
 
- Klasická masáž( chrbát+ šija)                                                    40min                   17 €                       
 
- Klasická masáž (chrbát + nohy)                                                60 min                   23€      
 
- Kombinovaná masáž                                                                60min                    23€                      
(reflexná masáž chodidiel, chrbát, šija)
 
- Celotelová masáž                                                                      90min                    33€                      
(nohy, chrbát, ruky, šija)         
- Celotelová masáž + bankovanie                                              90 min                   38
 
- Vákuová masáž - bankovanie (bankovanie + masáž)             40min                     20€                     
 
- Reflexná masáž chodidiel                                                        30 min                   14€    
                  
- Kozmetická lymfodrenáž tváre                                               45 min                    20€                    
 
- Manuálna lymfodrenážna celotelová masáž                        120 min                    45€      
- Čiastočná lymfodrenáž ( nohy )                                                 60 min                     24
- Čiastočná lymfodrenáž ( ruky )                                                  30 min                     17                                                                 
- Čiastočná lymfodrenáž ( chrbát, sedacie svaly )                       60 min                     24€  
 
- Masáž šije                                                                                 20 min                     10€
 
 
- Regresná terapia  ( sedenie od 1 do 4 hodín)  45 eur