Cenník 

(platný od 1.3.2022 )

                                                                                                       
- Klasická masáž (chrbát)                                                          25 min                 17 €
 
- Klasická masáž( chrbát+ šija)                                                  40 min                 25 €                       
 
- Klasická masáž (chrbát + nohy)                                               60 min                 35 €      
 
- Kombinovaná masáž                                                              60min                  35 €                    
(reflexná masáž chodidiel, chrbát, šija)
 
- Koimbinovaná masaž + bankovanie                                      60 min                 40  
 
- Celotelová masáž                                                                    90min                  45€                      
(nohy, chrbát, ruky, šija)         
 
- Celotelová masáž + bankovanie                                            90 min                  50 
 
- Vákuová masáž - bankovanie                                                40min                   30 €                     
( dĺžka masáže sa môže podľa potreby meniť )
 
- Reflexná masáž chodidiel                                                      20 min                   15 €  
 
- Kozmetická lymfodrenáž tváre                                              40 min                   30 €                    
 
- Manuálna lymfodrenážna celotelová masáž                       100 min                   50 €      
 
- Čiastočná lymfodrenáž                                                           40 min                   30                                                            
 
- Masáž šije                                                                                 15 min                   10 €
 
 
 
 
 
 
- Regresná terapia  ( sedenie od 1 do 4 hodín)  60 eur