Cenník 

(platný od 1.1.2018)

 
                                                                                                       
- Klasická masáž (chrbát)                                                             30min                  12 €
 
- Klasická masáž( chrbát+ šija)                                                    40min                   17 €                       
 
- Klasická masáž (chrbát + nohy)                                                60 min                   23€      
 
- Kombinovaná masáž                                                                60min                    23€                      
(reflexná masáž chodidiel, chrbát, šija)
 
- Celotelová masáž                                                                      90min                    33€                      
(nohy, chrbát, ruky, šija)         
- Celotelová masáž + bankovanie                                                                           40
 
- Vákuová masáž - bankovanie (bankovanie + masáž)           45- 50min           20€                     
 
- Reflexná masáž chodidiel                                                         30 min                  14€    
                  
- Kozmetická lymfodrenáž tváre                                                45 min                  20€                    
 
- Manuálna lymfodrenážna celotelová masáž                     120 min                  45€      
- Čiastočná lymfodrenáž ( nohy )                                                    60 min                  24
- Čiastočná lymfodrenáž ( ruky )                                                     30 min                  17                                                                 
- Čiastočná lymfodrenáž ( chrbát, sedacie svaly )                        60 min                  24€  
 
- Masáž šije                                                                                      20 min                 10€                       
 
 
 
Pijavička lekárska 6,50 /ks + 10eur priloženie.
Konzultácia - 5eur
Je taktiež možné zaškolenie (20eur) v prípade záujmu o samostatné používanie a liečenie pijavičkou lekárskou.
 
 
 
Regresná terapia, Konštelácie s figúrkami,  ( jedno sedenie od 1 do 4 hodín)  40eur