Kto z nás, by netúžil po živote naplnenom radosťou, spokojnosťou, láskou, hojnosťou, ako materiálnou tak aj emocionálnou. Ale len málokto môže povedať, že takýto život skutočne žije. Snáď každý z nás rieši vo svojom živote rôzne problémy, ktoré mu bránia v tom, aby žil naplnený, plnohodnotný život  podľa svojich poredstáv a v súlade so sebou. 
Existujú rôzne terapeutické techniky, ktoré nám pomáhajú prekonávať a odstraňovať, rôzne prekážky a bloky. ktoré nám bránia žiť spokojný a naplnený život.Pomáhajú nám odhaľovať emocionálne zranenia, ktoré nás držia uväznených niekde v minulosti a nedovoľujú nám tak plnohodnotne napĺňať a prežívať svoj život v prítomnosti. 
K takýmto technikám patrí aj  Regresná terapia, Je to veľmi účinná terapeutická metóda, pomocou ktorej môžme nájsť príčiny svojich súčastných problémov, zranení, frustrácií, nespokojnosti...vidieť ich v širšom kontexte, uvedomiť si ich, spracovať a následne úspešne riešiť. Tým sa nám otvára nová možnosť, lepšie poznať samého seba a to aj v širších súvislostiach života a bytia ako takého. A v neposlednej rade na základe novozískaných postojov, prežívať svoj prítomný život s väčšou ľahkosťou, plnohodnotnejšie, spokojnejšie a hlavne  radostnejšie. :-)