Hľadáte možnosti, ako zlepšiť kvalitu svojho života a svojho celkového fyzického a psychického zdravia? Alebo hľadáte riešenie a uvoľnenie  od fyzického či psychického problému, ktorý vás momentálne trápi? V každom prípade ste tu správne. Ponúkam vám pomoc pri riešení vašich problémov.

 

Vitajte na stránkach venovaných dotyku s telom aj s dušou :-)

 

Dotyk...
azda najstarší a najúčinnejší  liečebný prostriedok v histórii ľudstva.
Pozná to každý z nás, keď sa niekde udrieme alebo nás niečo bolí, automaticky si začneme boľavé miesto šúchať. Sústava špeciálnych hmatov, ktorú tiež môžeme nazvať ako Masáž, slúži nie len ako prostriedok  na odstránenie bolesti, ale aj ako prostriedok na dosiahnutie celkového uvoľnenia a relaxácie, ako tela tak aj duše a psychiky.
Po masáži sa človek cíti, ako často hovoria klienti, "ako znovuzrodený". Je to spôsobené aj tým, že pri masáži sa okrem iného do krvného obehu uvoľňujú  Endorfíny, sú to látky zmierňujúce bolesť alebo Encefalín, ktorý pôsobí euforicky, je to tzv. látka blaženosti.
Keď urobíme niečo pre seba, čo nerobíme bežne každý deň, cítime sa lepšie na tele aj na duši. K tomuto celkovému pocitu fyzickej aj psychickej pohody môže vyrázne prispieť aj to, že si aspoň raz, za 3-4 týždne doprajeme dobrú masáž. :-)
 
Kto z nás, by netúžil po živote naplnenom radosťou, spokojnosťou, láskou, hojnosťou, ako materiálnou tak aj emocionálnou. Ale len málokto môže povedať, že takýto život skutočne žije. Snáď každý z nás rieši vo svojom živote rôzne problémy, ktoré mu bránia v tom, aby žil naplnený, plnohodnotný život  podľa svojich poredstáv a v súlade so sebou. 
Existujú rôzne terapeutické techniky, ktoré nám pomáhajú prekonávať a odstraňovať, rôzne prekážky a bloky. ktoré nám bránia žiť spokojný a naplnený život.Pomáhajú nám odhaľovať emocionálne zranenia, ktoré nás držia uväznených niekde v minulosti a nedovoľujú nám tak plnohodnotne napĺňať a prežívať svoj život v prítomnosti. 
K takýmto technikám patrí aj  Regresná terapia, Je to veľmi účinná terapeutická metóda, pomocou ktorej môžme nájsť príčiny svojich súčastných problémov, zranení, frustrácií, nespokojnosti...vidieť ich v širšom kontexte, uvedomiť si ich, spracovať a následne úspešne riešiť. Tým sa nám otvára nová možnosť, lepšie poznať samého seba a to aj v širších súvislostiach života a bytia ako takého. A v neposlednej rade na základe novozískaných postojov, prežívať svoj prítomný život s väčšou ľahkosťou, plnohodnotnejšie, spokojnejšie a hlavne  radostnejšie. :-)