S regresnou terapiou som sa po prvý krát stretla v roku 2002. Prechádzala som vtedy veľmi ťažkým obdobím a práve regresná terapia, ktorú som v tom čase absolvovala mi pomohla uvidieť skryté súvislosti môjho problému a pochopiť tak udalosti v ich širšom kontexte. Tým, že som si v terapii určité veci uvedomila, dokázala som voči danému stavu zaujať nový postoj a tým zmeniť svoje celkové prežívanie. Vlastne už vtedy som sa podvedome rozhodla. Moje rozhodnutie nabralo reálne kontúry na jar v roku 2011, kedy som začala s výcvikom Regresnej terapie u Patrika Bálinta a od vtedy sa terpiám aj aktívne venujem.
 
S učením sa teraputických techník, sa mi dostalo zároveň lepšieho poznania seba samej, poznania rôznych súvislostí týkajúcich sa života, fungovania ľudskej psychiky, či vesmírnych  zákonov, ale hlavne som dostala účinné nástroje na pomoc tým, ktorí pomoc hľadajú. 
Aj na základe mojich skúseností z výcviku, ešte intenzívnejšie vnímam, ako sme všetci vzájomne prepojení, aký ohromný zázrak je život, a aký jedinečný je každý človek, taký aký je...