K masážam som mala blízko vlastne už od detstva, keď som „masírovala“ tetkám ubolené nohy a šúchala im ubolené chrbty. S kamarátkami sme si zase  masírovali stuhnuté šije. Pri každom takomto kontakte s ľudským telom som pociťovala radosť , úctu a zároveň akúsi bázeň...
 
Moja životná cesta,  ma však viedla iným smerom ako som chcela... A tak sa zo mňa namiesto zmaturovanej zdravotnej sestry, stala zmaturovaná strojárka. Nakoniec ma to aj tak pritiahlo k pomáhacej profesii, ktorú som cítila, ako srdcu blízku. A tak som po ukončení ošetrovateľského kurzu nastúpila ako sanitárka v nemocnici. Najprv vo Zvolene a po nejakom čase v Bratislave v Ružinove.
 
 Až konečne po rokoch strávených prácou v zahraničí som v roku 2008 absolvovala svoj prvý kurz „Klasickej a športovej masáže“ v masérskej škole REMAS Piešťany, akreditovanej MŠ SR. Od tohto roku sa masážam aj aktívne venujem a naďalej si v škole REMAS  priebežne zvyšujem  svoju  masérsku  kvalifikáciu a stále si tak rozširujem obzor a vedomosti o fungovaní toho úžasného a jedinečného mechanizmu, akým je ľudské telo.  
 
S regresnou terapiou som sa po prvý krát stretla v roku 2002. Prechádzala som vtedy veľmi ťažkým obdobím a práve regresná terapia, ktorú som v tom čase absolvovala mi pomohla uvidieť skryté súvislosti môjho problému a pochopiť tak udalosti v ich širšom kontexte. Tým, že som si v terapii určité veci uvedomila, dokázala som voči danému stavu zaujať nový postoj a tým zmeniť svoje celkové prežívanie. Vlastne už vtedy som sa podvedome rozhodla. Moje rozhodnutie nabralo reálne kontúry na jar v roku 2011, kedy som začala s výcvikom Regresnej terapie u Patrika Bálinta a od vtedy sa terpiám aj aktívne venujem.
 
S učením sa teraputických techník, sa mi dostalo zároveň lepšieho poznania seba samej, poznania rôznych súvislostí týkajúcich sa života, fungovania ľudskej psychiky, či vesmírnych  zákonov, ale hlavne som dostala účinné nástroje na pomoc tým, ktorí pomoc hľadajú. 
Aj na základe mojich skúseností z výcviku, ešte intenzívnejšie vnímam, ako sme všetci vzájomne prepojení, aký ohromný zázrak je život, a aký jedinečný je každý človek, taký aký je...